Przejdź do treści

Dokumenty

REGULAMIN PROJEKTU

Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 21-10-2019 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

STUDENT

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” OBOWIĄZUJĄCY OD 20.09.2022 do nadal 
Załącznik nr 1a: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3a: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4a: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja kolorowa)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6a: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)
 

 

NIEAKTUALNY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” z dnia 02.12.2019 r. (obowiązujący od 01.10.2019 do 19.09.2022)

Zarządzenie nr 168/2019 z dnia 02.12.2019 r. Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 
Załącznik nr 1a: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3a: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4a: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja kolorowa)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6a: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)
 

 

PRACOWNIK

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” (obowiązujący od 01.10.2020 do nadal)

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 07.01.2021 r. Rektora UŚ w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej 
Załącznik nr 1a: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2a: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej(wersja kolorowa)
Załącznik nr 2b: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej(wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 3b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4a: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 4b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5a: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 5b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 6b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 7a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 7b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 8a: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 8b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)
 

 

NIEAKTUALNY!!! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” (obowiązujący od 01.10.2019 do 30.09.2020)

Zarządzenie nr 154/2019 z dnia 19.11.2019 r. Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej 
Załącznik nr 1a: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2a: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej(wersja kolorowa)
Załącznik nr 2b: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej(wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 3b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4a: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 4b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5a: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 5b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 6b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 7a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 7b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 8a: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 8b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)
 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 10.10.2019 r. Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach".