Przejdź do treści

Wykładowcy z zagranicy

Zaproszeni zostaną specjaliści z projektowania i analizy algorytmów, którzy poprowadzą zajęcia z podstawowych technik projektowania wydajnych algorytmów oraz analizy ich czasu pracy. Omówione zostaną wydajne algorytmy dla podstawowych problemów grafowych oraz dla rozwiązywania różnych problemów z wykorzystaniem algorytmów takich jak dziel i zwyciężaj, algorytmów programowania dynamicznego oraz algorytmów zachłannych. Przedstawione zostaną także zagadnienia dotyczące algorytmów zrandomizowanych, dowodów NP-zupełności, algorytmów aproksymacyjnych, funkcji częściowo rekurencyjnych oraz dowody nierozstrzygalności.

 

Ponadto Wydział zaprosi wykładowców światowych uczelni, którzy poprowadzą zajęcia z zakresu inteligencji obliczeniowej oraz z zakresu logiki rozmytej, w tym spójników wielowartościowych i wnioskowania przybliżonego oraz mikro i nanotechnologii.