Przejdź do treści

Wykładowcy z zagranicy

Włączenie wykładowców z zagranicy jest uzupełnieniem programów kształcenia UŚ o informacje uwzględniające międzynarodowe aspekty, co pozwoli zbliżyć ofertę UŚ do poziomu innych uczelni zagranicznych.

Zadanie obejmuje włączenie wykładowców z zagranicy (profesorów wizytujących oraz wykładowców z zagranicy posiadających znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i/lub artystycznej) w prowadzenie zajęć w ramach programów kształcenia na Wydziałach UŚ. Realizacja zadania pozwoli na wprowadzenie informacji o najbardziej aktualnych trendach w nauce i kształceniu na świecie, dzięki czemu studentki i studenci nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale także podniosą kompetencje językowe (większość zajęć będzie powadzona w języku angielskim).

W Szkole Filmowej wykłady poprowadzą specjaliści z zakresu filmu i telewizji. Zrealizują oni zajęcia dot. biznesplanu przedsięwzięcia multimedialnego, reżyserii filmu dokumentalnego, zarządzania procesem produkcji telewizyjnej i filmowej, zarządzania projektami w branży medialnej oraz cyfrowych technik rejestracji i obróbki obrazu.