Przejdź do treści

Szkolenia, warsztaty

Wydział przygotował bogatą ofertę szkoleń dla studentów:

 • Certyfikowane szkolenie "Praca w nowoczesnym laboratorium" dla kierunków: Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska
 • Zajęcia warsztatowe CITES dla kierunku Ochrona środowiska
 • Zajęcia warsztatowe - GIS - praktyczne zastosowanie w wizualizacji danych biologicznych dla kierunku Ochrona środowiska
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu aeromonitoring z wykorzystaniem balonu na ogrzane powietrze - zajęcia teoretyczne i praktyczne dla kierunku Ochrona środowiska
 • Certyfikowane szkolenie "Kurs obsługi dronów" dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi aparatury specjalistycznej dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu wykorzystania programów statystycznych w Naukach o Ziemii dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu podstaw programowania Python w naukach o Ziemi z wykorzystaniem geoinformatycznych bibliotek programistycznych dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu programów rezerwacyjnych w turystyce dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu programowania aplikacji geoinformatycznych w C# dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu systemów zarządzania bazami danych w naukach o Ziemi z  elementami języka SQL dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu programowania i projektowanie aplikacji mobilnych wykorzystywanych w naukach o Ziemi dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu myślenia komputacyjnego i podstaw algorytmiki dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu zaawansowanych technik przetwarzania obrazów satelitarnych dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu przetwarzania i interpretacji obrazów satelitarnych dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu przygotowania ECDL EPP GIS dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu QSWAT - Soil and Water Assessment dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu rozpoznawania płytkiej budowy geologicznej i detekcji obiektów podziemnych dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu praktycznego zastosowania modelowania 2D i 3D w ochronie zasobów i jakości wód podziemnych dla kierunków Geologia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia stosowana, Geografia, Turystyka