Przejdź do treści

Zajęcia projektowe

Grupy projektowe - Audycja muzyczna - Stanisław Moniuszko Polski Patriota. W 200. rocznicę urodzin kompozytora

Audycja muzyczna rozumiana jest jako swoista prezentacja treści z zakresu teorii i praktyki muzycznej w formie inscenizacji słowno-muzycznej obudowanej niezbędnymi dekoracjami. Audycja przygotowana będzie z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W trakcie jej studenci nabędą kompetencje w zakresie przygotowania i prezentowania treści ukazujących wartość muzyki dla kultury i wychowania młodego pokolenia. Odbiorcami będą uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

 

Dodatkowe praktyczne zajęcia w formie wyjazdowej z zakresu logopedii

Celem wyjazdu będzie podniesienie kompetencji studentów w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej (dyslalia obwodowa oraz percepcja słuchowa). Studenci zapoznają się z teoretycznym opracowaniem zagadnień oraz z metodami i narzędziami diagnozy dyslalii i percepcji słuchowej. W zakresie terapii poznają nowe narzędzia terapeutyczne, programy ćwiczeń oraz metody profilaktyczne w tym zakresie.

 

Dodatkowe praktyczne zajęcia w formie wyjazdowej z zakresu działań równościowych

Głównym tematem zajęć praktycznych będzie realizowanie działań włączających i równościowych w placówkach edukacyjnych. Wybór formy warsztatowej pozwala na wprowadzenie treści merytorycznych dotyczących realizacji zasady niedyskryminacji w przestrzeni społecznej z jednoczesną możliwością przećwiczenia konkretnych działań służących wprowadzaniu zasad funkcjonowania w zgodzie z zasadami prawoczłowieczymi w przestrzeni szkoły/placówki edukacyjnej.