Przejdź do treści

Grupy projektowe

W projekcie zrealizowane zostaną warsztaty projektowe z chemii. Studenci zdobędą dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu chemii. Pracując w grupach projektowych rozwiązują problemy związane z różnymi dziedzinami chemii: np. fizycznej, organicznej, nieorganicznej, teoretycznej, analitycznej, analizy instrumentalnej, chemii leków. Zadaniem grupy projektowej będzie opracowanie raportu i/lub prezentacji ze zrealizowanego projektu.