Przejdź do treści

Wizyty studyjne

Park Naukowo Technologiczny

Wizyta przeznaczona dla studentów i studentek kierunku Ochrona Środowiska, która pozwoli na ukazanie praktycznych aspektów ochrony środowiska. Studenci uzyskają możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania przykładowego podmiotu związanego z ochroną środowiska, z podkreśleniem aspektów technologicznych.

 

Zagraniczna wizyta studyjna u pracodawców - Zarządzanie krajobrazem w krajach UE

Celem wizyty będzie analiza narzędzi prokrajobrazowych stosowanych w krajach UE, prowadzenie obserwacji krajobrazowych (analiza panoram widokowych, badania percepcji krajobrazu), a także analiza systemu planowania przestrzennego i zarządzania krajobrazem w krajach UE. Zasady planowania przestrzennego w obszarach chronionych.

 

Krajowa wizyta studyjna u pracodawców lub gmin - Dobre praktyki w planowaniu przestrzennym

Celem wizyty będzie analiza obecnych uwarunkowań prawnych w zakresie planowania przestrzennego w Polsce, poznanie specyfiki planowania przestrzennego w zależności od uwarunkowań przyrodniczych (rzeźba terenu, hydrografia), analiza systemu planowania przestrzennego i zarządzania krajobrazem w gminach. Studenci poznają zasady planowania przestrzennego w obszarach chronionych w Polsce.