Przejdź do treści

Wizyty studyjne

W projekcie oferujemy:

  • Zagraniczna wizyta studyjna u pracodawcy (Japonia) - wyjazd przeznaczony dla najlepszych studentów/ek kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, którzy uzyskają możliwość zapoznania się z charakterem pracy w jednym z najważniejszych ośrodków projektowania gier na świecie. Studenci/ki uzyskają możliwość zdobycia wiedzy o najnowszych rozwiązaniach w zakresie różnych elementów związanych z projektowaniem gier, w tym projektowania postaci.
  • Krajowe wizyty studyjne u pracodawcy: Placówki Kulturalno-Edukacyjne - celem realizacji zadania jest przeniesienie praktycznego elementu dydaktyki akademickiej w realia życia zawodowego w jego najbardziej znanym i cenionym w środowisku ujęciu, sprzyjającego poznaniu nowych i weryfikacji dotychczasowych: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Studenci przygotowujący się do pracy w środowiskach lokalnych powinni poznać najlepsze wzory realizacji zadań animacyjnych, edukacyjnych i upowszechnieniowych w kulturze, uzyskać bezpośredni dostęp do środowisk specjalizujących się w wybranych formach pracy oraz nawiązać kontakty sprzyjające ich późniejszemu rozwojowi zawodowemu. Wyjazdy przeznaczone dla kierunku Animacja Społeczno- Kulturalna z Edukacją Kulturalną, stopień I i II.