Przejdź do treści

Szkolenia, warsztaty

W projekcie planowany jest do realizacji szereg szkoleń i warsztatów dla studentów i studentek Wydziału:

  • Warsztaty z Abletona w studiu nagrań dla kierunku I st. Muzyka w Multimediach
  • Warsztat Rewitalizacja przestrzeni postindustrialnych  dla kierunku I st. Etnologia i antropologia kulturowa
  • Warsztat Środowisko naturalne i przedsiębiorczość dla kierunku I st. Etnologia i antropologia kulturowa
  • Zajęcia warsztatowe z zakresu kreatywnej ekonomii w ekologii kulturowej dla kierunku I st. Etnologia i antropologia
  • Zajęcia warsztatowe prowadzone przez zagranicznego wykładowcę pt. "Zrównoważony rozwój w edukacji" dla kierunku I st. Etnologia i antropologia
  • Zajęcia warsztatowe z zakresu wykorzystania robotów LEGO Education na zajęciach w szkole podstawowej dla kierunku Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Zajęcia warsztatowe z zakresu kształcenia kompetencji matematycznych i społecznych uczniów - LEGO Education dla kierunku Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Zajęcia warsztatowe z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów - zajęcia z klockami LEGO Education dla kierunku Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Zajęcia warsztatowe z zakresu wielowymiarowego wykorzystania klocków LEGO Education w pracy z dziećmi z SPE dla kierunku Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne