Przejdź do treści

Szkolenia, warsztaty

Wydział przygotował szeroki wybór szkoleń i warsztatów, m.in.:

 • Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi programów do analizy badań jakościowych dla kierunku Socjologia
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu komentarza e-sportowego dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu realizacji transmisji telewizyjnej live dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe fotograficzne dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu pisania tekstów informacyjnych i publicystycznych dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu inżynierii obrazu i dźwięku dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu podstaw projektowania komunikacji wizualnej dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu czytania tekstów lektorskich dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu montażu filmowego dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu publicystycznej narracji filmowej dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Certyfikowane szkolenie "Kurs na kierownika wypoczynku" dla kierunku Pedagogika
 • Zajęcia warsztatowe - animator czasu wolnego. Gry planszowe dla kierunku Pedagogika
 • Zajęcia warsztatowe - animator czasu wolnego. Aqua animator dla kierunku Pedagogika
 • Certyfikowane szkolenie "Kurs polskiego języka migowego poziom podstawowy A1" dla kierunku Pedagogika
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla kierunku Pedagogika
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu rozwijania zainteresowań muzykowaniem dla kierunku Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu muzyki w pedagogice dla kierunku Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Zajęcia warsztatowe - kurs programowania Scottie GO! dla przedszkolaków i klas I-III dla kierunku Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania dla kierunku Psychologia
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu stosowania i interpretacji Minessockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości dla kierunku Psychologia
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu profilowania sprawców przestępstw dla kierunku Psychologia
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu Interwencji Kryzysowej - podstawy profesjonalnej praktyki dla kierunku Psychologia