Przejdź do treści

Wizyty studyjne

W projekcie przewidziano krajowe wizyty studyjne u pracodawcy - 3 placówki przedszkolne. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania leśnych przedszkoli w Polsce, które stanowią ciekawą propozycję alternatywnej formy wychowania przedszkolnego.