Przejdź do treści

Kontakt

dr Katarzyna Kowalska-Szojda, e-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl

dr hab. inż. prof. UŚ Artur Chrobak, e-mail: artur.chrobak@us.edu.pl

dr Grażyna Łydzińska, e-mail: grazyna.lydzinska@us.edu.pl

dr Katarzyna Trynda, e-mail: katarzyna.trynda@us.edu.pl

dr Tomasz Kmita, e-mail: tomasz.kmita@us.edu.pl

dr hab. Sebastian Stach, e-mail: sebastian.stach@us.edu.pl

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, pokój 156, II piętro

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

nr tel. 32 359 2173