Przejdź do treści

Wykładowcy z zagranicy

Włączenie wykładowców z zagranicy jest uzupełnieniem programów kształcenia UŚ o informacje uwzględniające międzynarodowe aspekty, co pozwoli zbliżyć ofertę UŚ do poziomu innych uczelni zagranicznych.

Zadanie obejmuje włączenie wykładowców z zagranicy (profesorów wizytujących oraz wykładowców z zagranicy posiadających znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i/lub artystycznej) w prowadzenie zajęć w ramach programów kształcenia na Wydziałach UŚ. Realizacja zadania pozwoli na wprowadzenie informacji o najbardziej aktualnych trendach w nauce i kształceniu na świecie, dzięki czemu studentki i studenci nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale także podniosą kompetencje językowe (większość zajęć będzie powadzona w języku angielskim).

W zajęcia włączeni zostaną specjaliści z zakresu problematyki rozwoju miasta i metropolii, którzy poprowadzą zajęcia w formie wykładów dla studentów WNS oraz otwarte seminaria dla całej społeczności akademickiej oraz specjaliści z zakresu współpracy uczelni z przedsiębiorcami opartej na modelu Inspiring Futures.

Ponadto zaangażowani zostaną specjaliści z zakresu pedagogiki, którzy poprowadzą zajęcia dotyczące koncepcji i modeli wychowania opartego na psychologii pozytywnej i transgresyjnej z uwzględnieniem pedagogiki miłości i pedagogiki radości, etyki działania pedagoga w relacyjnym modelu wychowania wspierającego rozwój młodego pokolenia. Dzięki zajęciom studenci zdobędą wiedzę nt. głównych koncepcji wychowania opartych na psychologii pozytywnej i transgresyjnej, głównych koncepcji wyznaczających działania etyczne pedagoga, zasad etyki pedagoga i umiejętność ich wykorzystywania w praktyce oraz zdobędą kompetencje nawiązywania, podtrzymywania i budowania relacji wychowawczej w pozytywnym modelu wychowania opartego na potencjałach.