Przejdź do treści

Grupy projektowe

Terenowe zajęcia projektowe - Atrakcyjność turystyczna Polski północnej

Celem kursu jest uzyskanie przez studenta umiejętności prawidłowego interpretowania zjawisk zachodzących w przestrzeni turystycznej, jak również zrozumienia kompleksowych zagadnień dotyczących bazy noclegowej i gastronomicznej oraz towarzyszącej, na przykładzie Pobrzeża Szczecińskiego. Rozwijane będą zagadnienia z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska i infrastruktury turystycznej.

Zajęcia skierowane są do kierunków Geologia II i III rok studiów licencjackich, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych II i III rok studiów inżynierskich, Geologia stosowana II i III rok studiów inżynierskich, Geografia II i III rok studiów I stopnia, I i II rok studiów II stopnia, Turystyka I i II roku studiów II stopnia.