Przejdź do treści

Kontakt

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, e-mail: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Nęcka, e-mail: agnieszka.necka@us.edu.pl

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, pokój 156, II piętro

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

nr tel. 32 359 2173