Przejdź do treści

Kontakt

dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, e-mail: miroslaw.nakonieczny@us.edu.pl

dr Katrzyna Pukowiec-Kurda, e-mail: katarzyna.pukowiec-kurda@us.edu.pl

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, pokój 156, II piętro

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

nr tel. 32 359 2173