Przejdź do treści

Kontakt

dr Małgorzata Tyrybon, e-mail: malgorzata.tyrybon@us.edu.pl

dr Marcin Musioł, e-mail: marcin.musiol@us.edu.pl

 

Indywidualne Studia Nauczycielskie

dr hab. Edyta Sierka, e-mail: edyta.sierka@us.edu.pl

mgr Anna Duda, e-mail: anna.duda@us.edu.pl

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, pokój 156, II piętro

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

nr tel. 32 359 2173