Przejdź do treści

Warsztaty z pracodawcami

  • SEMINARIA z pracodawcami dla studentów kierunku Informatyka. Seminaria prowadzone będą w formie wykładów i burzy mózgów. Seminarium będzie trwało dla każdej grupy 6 godzin. Tematyka seminarium dotyczyć będzie najnowszych zagadnień oraz innowacji w IT. Przykłady tematów: refaktoring programowania i baz danych, oprogramowanie wbudowane - wyzwania, Internet of Things, Big Data, itp.

 

  • Praktyczne WARSZTATY u pracodawców – studenci studiów I i II stopnia kierunków Chemia i I stopnia Technologia Chemiczna zdobędą dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu chemii poprzez realizację dodatkowych warsztatów organizowanych w firmach prowadzących działalność o profilu chemicznym lub pokrewnym. Celem zadania jest praktyczne zapoznanie SK/SM z nowoczesnymi technikami i procedurami wykonywania badań w laboratoriach chemicznych; wykorzystanie technik laboratoryjnych, praca z aparaturą pomiarową.