Przejdź do treści

Wizyty studyjne

  • Wizyty studyjne u pracodawców IT w trakcie których studenci kierunku Informatyka będą mogli zapoznać się ze strukturą, zasadami rekrutacji, organizacji i pracy u wizytowanego przedsiębiorcy, a także kulturą organizacyjną firmy, HR etc. Zakres merytoryczny będzie dotyczyć specyficznych cech przedsiębiorstwa i świadczonych przez nie usług, wizyta będzie także zawierać elementy dotyczące aktualnej wiedzy informatycznej (nietożsamej z programami studiów a je uzupełniającej) i umiejętności (komunikacyjnych, informatycznych i zawodowych).

 

  • Zagraniczne specjalistyczne wizyty studyjne w ośrodkach naukowo-badawczych mają na celu realizację projektu studenckiego w formie tutoringu pod opieką wykwalifikowanych opiekunów (tutorów) w obrębie chemii i/lub powiązanych z chemią dyscyplin naukowych (np. farmacją). Wizyta ma na celu realizację 50 godzin warsztatów  formie projektowej (przeprowadzonych w języku angielskim) z tutorem na określony temat badawczy w ramach którego studenci nauczą się nowych metod obliczeniowych (oprogramowania specjalistycznego), metod analiz chemicznych, pracy z aparaturą pomiarową w wiodących ośrodkach naukowo-badawczych w Europie. Wizyty przeznaczone są dla studentów studiów I i II stopnia kierunków Chemia i I stopnia Technologia Chemiczna.