Przejdź do treści

Nabór na szkolenie „Fundraising” realizowane dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego

Dodane przez karol.mazur@us… - czw., 01/19/2023 - 14:15
Ogłoszenie o naborze dla kadry administracyjnej i kierowniczej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAKRESU „Fundraisingu” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego  w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z zakresu „Fundraisingu” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 20 stycznia – 3 lutego 2023 na 3 grupy szkoleniowe o zróżnicowanym programie:

 

  • Grupa 1 „Fundraising dla początkujących/podstawy i narzędzia fundraisingu”, 08-09 lutego 2023

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM - WERSJA PDF

  • Grupa 2 „Fundraising. Ofertowanie i raportowanie”, 6-7 lutego 2023

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM - WERSJA PDF

  • Grupa 3 „Fundraising. Prowadzenie rozmów i negocjowanie”, 13-14 lutego 2023

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM - WERSJA PDF

Dokumenty należy składać w formie papierowej.

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej i kierowniczej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów * (dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane). UWAGA!  W załączniku nr 7b wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu oraz przyznaniem 0-1 pkt za tematykę formy wsparcia zbieżną z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy (adres email: juwm.zintegrowane@us.edu.pl).

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 2 b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

Załącznik nr 3 b  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 b  Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 b  Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 7 b  Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 20 osób w grupie.
Szkolenie odbędzie się w budynku na terenie centralnego kampusu katowickiego.

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5b i 7b.