Przejdź do treści

Nabór na szkolenie w formule online „Warsztat dydaktyczny – know how” dla kadry akademickiej Uniwersytetu Śląskiego

Dodane przez karol.mazur@us… - czw., 01/26/2023 - 12:05
Nabór dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznych

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Warsztat dydaktyczny – know how” dla kadry akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, w szczególności dla pracowników nowo zatrudnionych, w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie Warsztat dydaktyczny – know how” dla kadry akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26 stycznia – 8 lutego 2023  

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów* wymienionych poniżej.

Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl, a następnie dostarczyć oryginały przed rozpoczęciem szkolenia.

W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą dziekana/dyrektora kierunku na udział w szkoleniu.

UWAGA! Osoby, które brały udział w szkoleniu pn. „Projektowanie procesu kształcenia” realizowanym w formule zdalnej w dniach 11 i 18 marca 2022 nie mogą być uczestnikami niniejszego szkolenia ze względu na zbieżność tematyki obu szkoleń. Szkolenie „Warsztat dydaktyczny – know how” jest w dużej mierze powtórką szkolenia „Projektowanie procesu kształcenia”.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4b Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5b Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6b Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry akademickiej

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Nie jest wymagane uzyskanie osobiście potwierdzenia z Działu HR ani DSOS na składanych formularzach aplikacyjnych; potwierdzenia zostaną uzyskane w ramach wewnętrznego obiegu dokumentów w administracji ogólnouczelnianej.  

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się 13 i 15 LUTEGO 2023 roku online na platformie Teams. 
W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 15 osób.
Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych.

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załączników 5b i 6b.
PROGRAM SZKOLENIA