Przejdź do treści

Nabór na szkolenie "Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych" - dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego - 3 grupa

Dodane przez karol.mazur@us… - pon., 09/26/2022 - 13:01
Ogłoszenie o naborze dla kadry administracyjnej i kierowniczej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z TEMATU „Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego, które odbędzie się w dniach: 12,14 i 17 października w godzinach 9.00 – 14.00 w formule online

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z tematu „Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27 września – 7 października 2022

Dokumenty należy składać w formie papierowej

 
Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej lub kierowniczej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów wymienionych poniżej. 
Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl, a następnie dostarczyć oryginały przed rozpoczęciem szkolenia.
 
UWAGA! W załączniku nr 7b wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu oraz przyznaniem 0-1 pkt za tematykę formy wsparcia zbieżną z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy (adres email: juwm.zintegrowane@us.edu.pl)
 

Komplet dokumentów zawiera:
Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry administracyjnej
 
Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

.

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 12 osób w grupie.

 

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 7 a lub b.
PROGRAM SZKOLENIA