Przejdź do treści

Nabór na szkolenie "Design Thinking. Zapoznanie z procesem i przygotowaniem do pracy z wybranymi narzędziami", które odbędzie się 4 i 5 października w godz. 9.00-16.00

Dodane przez karol.mazur@us… - pt., 09/09/2022 - 07:38
Nabór dla kadry administracyjnej i kierowniczej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z TEMATU „Design Thinking. Zapoznanie z procesem i przygotowaniem do pracy z wybranymi narzędziami” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z tematu „Design Thinking. Zapoznanie z procesem i przygotowaniem do pracy z wybranymi narzędziami” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

4 i 5 października 2022 roku w godz. 9.00-16.00

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 09 września – 23 września 2022

Dokumenty należy składać w formie papierowej.

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej lub kierowniczej , który w wyznaczonym terminie  dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów wymienionych poniżej. Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej na adres mailowy  juwm.zintegrowane@us.edu.pl   komplet dokumentów * - skan lub zdjęcie  ( w tytule maila prosimy o wpisanie „Design Thinking”. UWAGA!  W załączniku nr 7 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o przesłanie wraz z dokumentacją maila ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu.
Komplet dokumentów zawiera:
Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry administracyjnej
 
Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie będzie realizowane stacjonarnie w Katowicach (sala 422, ul. Bankowej 14).

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 12 osób w grupie.

 

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 7 a lub b.
PROGRAM SZKOLENIA