Przejdź do treści

Nabór na studia podyplomowe dla kadry administracyjnej i kierowniczej

Dodane przez karol.mazur@us… - śr., 09/07/2022 - 08:02
Ogłoszenie o naborze dla kadry administracyjnej i kierowniczej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 

Koordynator Projektu ogłasza nabór kandydatów na studia podyplomowe finansowane z projektu dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 07 – 14 września 2022

wyłącznie w formie papierowej.

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej lub kierowniczej , który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów wymienionych poniżej. 

UWAGA! 

  • W załączniku nr 7 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego.
  • Dodatkowo w ramach naboru niezbędne jest przedstawienie pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego na dodatkowym formularzu.
  • W załącznikach nr 2 i 7 potwierdzenia ze strony Działu HR i Działu Dział Spraw Osobowych i Socjalnych zostaną uzupełnione przez Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych.
  • W załączniku nr 7 kandydat wpisuje wybrany kierunek studiów podyplomowych oraz uczelnię oraz dołącza wydruk ze strony internetowej studiów (zawierający cenę studiów). UWAGA: niemożliwe jest sfinansowanie studiów podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet Śląski.
  • Kandydat po zakwalifikowaniu do projektu będzie zobowiązany przejść procedurę rekrutacyjną na wybranej przez siebie uczelni.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry administracyjnej

Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 7 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry administracyjnej

Formularz dodatkowy – zgoda bezpośredniego przełożonego

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc jest ograniczona do posiadanego budżetu na sfinansowanie studiów podyplomowych.

 

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie załącznika 7 a lub b oraz formularza dodatkowego ze zgodą przełożonego.