Przejdź do treści

Nabór do działania związanego ze sfinansowaniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023

Dodane przez aleksandra.pot… - wt., 06/14/2022 - 10:44
nabór kadry administracyjnej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 

Koordynator Projektu ogłasza nabór kandydatów na studia podyplomowe finansowane z projektu dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 14 – 24 czerwca 2022

wyłącznie w formie papierowej.

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej lub kierowniczej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.3 lub 2.9, ul. Bankowa 12 w Katowicach komplet dokumentów wymienionych poniżej. Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty mailowo (skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl i niezwłocznie przekazać dokumenty w formie papierowej. Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl.  
UWAGA! 

  • W załączniku nr 7 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego.
  • Dodatkowo w ramach naboru niezbędne jest przedstawienie pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego na dodatkowym formularzu.
  • W załącznikach nr 2 i 7 potwierdzenia ze strony Działu HR i Działu Dział Spraw Osobowych i Socjalnych zostaną uzupełnione przez Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych.
  • W załączniku nr 7 kandydat wpisuje wybrany kierunek studiów podyplomowych oraz uczelnię oraz dołącza wydruk ze strony internetowej studiów (zawierający cenę studiów). UWAGA: niemożliwe jest sfinansowanie studiów podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet Śląski.
  • UWAGA: niemożliwe jest sfinansowanie studiów podyplomowych osobom, które uczestniczyły w studiach podyplomowych finansowanych z projektu "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" w poprzednich latach.
  • Kandydat po zakwalifikowaniu do projektu będzie zobowiązany przejść procedurę rekrutacyjną na wybranej przez siebie uczelni.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry administracyjnej

Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 7 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry administracyjnej

Formularz dodatkowy – zgoda bezpośredniego przełożonego

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc jest ograniczona do posiadanego budżetu na sfinansowanie studiów podyplomowych.

 

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie załącznika 7 a lub b oraz formularza dodatkowego ze zgodą przełożonego.