Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe terenowe (edycja 1) o tematyce „Rewitalizacja przestrzeni postindustrialnych” dla studentek i studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dodane przez katarzyna.marc… - pt., 03/31/2023 - 23:09
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE 

uczestników zajęć warsztatowych z zakresu problematyki „Rewitalizacja przestrzeni postindustrialnych” dla studentek i studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz II stopnia Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

 w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Warsztaty będą realizowane w dniach 17-20 kwietnia 2023 roku przez ekspertów z branży kreatywnej.

 Zajęcia będą obejmować m.in. następujące zagadnienia: rewitalizacja przestrzeni postindustrialnych; dziedzictwo postindustrialne w sektorze kreatywnym; dziedzictwo poprzemysłowe jako potencjał w działalności kulturalnej, edukacyjnej, w turystyce i biznesie; reguły tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości związanej z dystrybucją dóbr kultury; planowanie ścieżki samorozwoju; obserwacja i interpretacja zjawisk społecznych i kulturowych w kontekście ekologii kulturowej. 

Nabór odbędzie się w dniach 3-12 kwietnia 2023. Dokumenty należy składać w formie papierowej. Proszę o dostarczenie wydrukowanych oraz odręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych potwierdzonych przez dziekanat Państwa Wydziału do dr hab. Katarzyny Marcol lub dr hab. Kingi Czerwińskiej, pokój B1.14 w budynku głównym Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, Cieszyn. 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą składać dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) drogą mailową na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl ,a następnie są proszone o uzupełnienie oryginałów w terminie nie późniejszym niż w dniu rozpoczęcia szkolenia. Również wymagane jest potwierdzenie danych z Dziekanatu. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona do 14 osób w grupie. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będę brane pod uwagę przy rekrutacji. 

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia.

 Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik 1b

Załącznik 2b

Załącznik 3b

Załącznik 4b

Załącznik 5b

Bilans WSNE