Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe terenowe (edycja 2) o tematyce „Środowisko naturalne i przedsiębiorczość” dla studentek i studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dodane przez katarzyna.marc… - pt., 05/19/2023 - 22:42
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE 

uczestników zajęć warsztatowych z zakresu problematyki „Środowisko naturalne i przedsiębiorczość” dla studentek i studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz II stopnia Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

 w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Warsztaty będą realizowane w dniach 12-15 czerwca 2023 roku przez eksperta od rozwoju przedsiębiorczości związanej z dystrybucją dóbr kultury. 

Zajęcia będą obejmować m.in. następujące zagadnienia: tworzenie koncepcji różnorodnych form przedsiębiorczości w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe Beskidu Śląskiego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, planowanie ścieżki samorozwoju na podstawie dziedzictwa kulturowego Beskidu Śląskiego, obserwację i interpretację zjawisk społecznych i kulturowych w kontekście ekologii kulturowej.

Nabór odbędzie się w dniach 22 maja do 5 czerwca 2023

Dokumenty należy składać w formie papierowej. Proszę o dostarczenie wydrukowanych oraz odręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych potwierdzonych przez dziekanat Państwa Wydziału do dr hab. Katarzyny Marcol lub dr hab. Anny Drożdż, pokój B1.14 w budynku głównym Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, Cieszyn. 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą składać dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) drogą mailową na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl ,a następnie są proszone o uzupełnienie oryginałów w terminie nie późniejszym niż w dniu rozpoczęcia szkolenia. Również wymagane jest potwierdzenie danych z Dziekanatu. 

Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będę brane pod uwagę przy rekrutacji. 

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona do 14 osób w grupie. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik 1b

Załącznik 2b

Załącznik 3b

Załącznik 4b

Załącznik 5b

Bilans WSNE