Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe z zakresu kreatywnej ekonomii w ekologii kulturowej (edycja 2) dla studentek i studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dodane przez karol.mazur@us… - pon., 04/03/2023 - 19:11
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE

uczestników zajęć warsztatowych z zakresu kreatywnej ekonomii w ekologii kulturowej dla studentek i studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz II stopnia Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

Warsztaty będą realizowane w dniach 11-13 maja 2023 roku przez eksperta z branży kreatywnej.

Zajęcia będą łączyły wiedzę o światowych trendach w ekologii z planowaniem praktycznych rozwiązań w biznesie i trzecim sektorze na poziomie strategicznym oraz na poziomie portfolio.

 

Nabór odbędzie się w dniach od 4 kwietnia do 5 maja 2023. Dokumenty należy składać w formie papierowej.

 

Proszę o dostarczenie wydrukowanych oraz odręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych potwierdzonych przez dziekanat Państwa Wydziału do dr hab. Katarzyny Marcol lub dr hab. Kingi Czerwińskiej, pokój B1.14 w budynku głównym Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, Cieszyn. 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą składać dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) drogą mailową na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl ,a następnie są proszone o uzupełnienie oryginałów w terminie nie późniejszym niż w dniu rozpoczęcia szkolenia. Również wymagane jest potwierdzenie danych z Dziekanatu.

 

Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będę brane pod uwagę przy rekrutacji.

 

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona do 14 osób w grupie. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik 1b

Załącznik 2b

Załącznik 3b

Załącznik 4b

Załącznik 5b

Bilans WSNE