Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na krajowe wizyty studyjne u pracodawcy w placówkach kulturalno-edukacyjnych (edycja 3) dla studentek i studentów kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną oraz kierunku edukacja kulturalna

Dodane przez katarzyna.marc… - pt., 10/28/2022 - 11:28
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE

uczestników krajowych wizyt studyjnych u pracodawcy w placówkach kulturalno-edukacyjnych dla studentek i studentów kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (I stopnia) oraz kierunku edukacja kulturalna (II stopnia) Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

Warsztaty będą realizowane w dniach 14-18 listopada 2022 roku przez pracodawców z placówek kulturalno-edukacyjnych prowadzących działalność w szeroko rozumianym polu sztuki współczesnej i posiadających doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu organizacji pozarządowych, kuratorstwa, wystawiennictwa oraz upowszechniania sztuki.

Zajęcia będą obejmować m.in. następujące zagadnienia: sztuka najnowsza w Polsce i aktualne trendy w sztuce na świecie; sztuka rozumiana jako zjawisko globalne i lokalne; organizacja przestrzeni wystawienniczej; praca organizacji pozarządowych - projekty oraz czerpanie zysków z działalności kulturalnej; handel dziełami sztuki; promocja artystów, pierwsze kroki na rynku pracy, samodzielne tworzenie miejsc pracy.

Nabór odbędzie się w dniach od 31 października do 8 listopada 2022. Dokumenty należy składać w formie papierowej.

Proszę o dostarczenie wydrukowanych oraz odręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych potwierdzonych przez dziekanat Państwa Wydziału do dr hab. Katarzyny Marcol lub dr hab. Doroty Sieroń, złożenie w sekretariacie B1.14 w budynku głównym Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, Cieszyn. 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą składać dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) drogą mailową na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl ,a następnie są proszone o uzupełnienie oryginałów w terminie nie późniejszym niż w dniu rozpoczęcia szkolenia. Również wymagane jest potwierdzenie danych z Dziekanatu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona do 12 osób w grupie przy możliwości udziału w wizytach studyjnych dwóch grup. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będę brane pod uwagę przy rekrutacji.

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia. 

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik 1b

Załącznik 2b

Załącznik 3b

Załącznik 4b

Załącznik 5b

Bilans WSNE