Przejdź do treści

Nabór uzupełniający (tylko 7 miejsc) na szkolenie w formule e-learningu pt. „Zaawansowany kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakietu Adobe” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych WNP

Dodane przez aleksandra.pot… - pt., 07/08/2022 - 10:22
nabór kadry dydaktycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z TEMATU „Zaawansowany kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakietu Adobe” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 
Koordynator Projektu ogłasza nabór uzupełniający na szkolenie „Zaawansowany kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakietu Adobe” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
Szkolenie odbędzie się w dniach 12 września – 18 listopada 2022 r. i zakończy egzaminem w terminie 19 listopada – 05 grudnia 2022

 
NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 08 – 15 lipca 2022 lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc w grupie szkoleniowej (7 wolnych miejsc)

Nabór zostanie automatycznie zakończony, gdy spłynie 7 zgłoszeń. W przypadku naboru uzupełniającego decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej , który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9 Rektoratu komplet dokumentów wymienionych poniżej  . UWAGA!  W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą dziekana/dyrektora kierunku na udział w szkoleniu na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

 

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

 

Szkolenie będzie odbywało się całkowicie w formule e-learningu. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 15 osób. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 15 osób.

 

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 6 a lub b.

PROGRAM SZKOLENIA