Przejdź do treści

Nabór uzupełniający na szkolenie stacjonarne pt. „Efektywna praca ze studentem metodą case study” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w dniach 8-9 lutego

Dodane przez karol.mazur@us… - śr., 01/25/2023 - 13:46
Nabór dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznych

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAKRESU „Efektywna praca ze studentem metodą case study” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z zakresu „Efektywna praca ze studentem metodą case study” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego. 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 25 stycznia - 2 lutego 2023

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów* wymienionych poniżej. 

Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl, a następnie dostarczyć oryginały przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA!  W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą dziekana/dyrektora kierunku na udział w szkoleniu.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4b Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5b Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6b Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szkolenie będzie odbywało się w formie stacjonarnej w dniach 8-9 lutego w budynku WNS, ulica Bankowa 11, sala 238. 

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 15 osób.

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5b i 6b.

PROGRAM SZKOLENIA W WERSJI - PDF