Przejdź do treści

Nabór na szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej” które odbędzie się w dniach 6 i 7 września 2022 (grupa 2) w godzinach 8.30-15.30

Dodane przez barbara.spyt@u… - czw., 08/11/2022 - 15:30
Wsparcie dla kadry administracyjnej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z TEMATU „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z tematu „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 12-25 sierpień 2022

Dokumenty należy składać w formie papierowej

 
Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej lub kierowniczej, , który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów wymienionych poniżej. 
Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl, a następnie dostarczyć oryginały przed rozpoczęciem szkolenia.
 
UWAGA! W załączniku nr 7 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. W razie problemów z uzyskaniem go prosimy o przesłanie wraz z dokumentacją maila ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu.
 

Komplet dokumentów zawiera:
Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry administracyjnej
 
Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie odbędzie się w budynku przy ul. Bankowej 14 (WNŚiT).

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 12 osób w grupie.

 

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 7 a lub b.
PROGRAM SZKOLENIA