Przejdź do treści

Nabór na szkolenie w formule e-learningu pt. „Zaawansowany kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakietu Adobe” dla pracowników dydakt. i badawczo-dydakt. Wydziału Nauk Przyrodniczych w dniach 12.09– 18.11.2022 r. (egzamin 19.11 – 05.12.2022)

Dodane przez aleksandra.pot… - pon., 06/20/2022 - 14:40
nabór kadry dydaktycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z TEMATU „Zaawansowany kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakietu Adobe” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 
Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie„Zaawansowany kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakietu Adobe” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 20 czerwca – 6 lipca 2022

w formie papierowej

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej , który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.3 Rektoratu komplet dokumentów wymienionych poniżej  . UWAGA!  W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą dziekana/dyrektora kierunku na udział w szkoleniu na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

 

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie będzie odbywało się całkowicie w formule e-learningu. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 15 osób. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 15 osób.

 

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 6 a lub b.

PROGRAM SZKOLENIA