Przejdź do treści

Nabór na szkolenie „Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych” realizowane dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uczelni w dniach: 19, 20 i 22 września – 2 grupa w godzinach 9.00-15.40

Dodane przez karol.mazur@us… - pon., 08/29/2022 - 10:04
Ogłoszenie o naborze dla kadry administracyjnej i kierowniczej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAKRESU „Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z zakresu „Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych” dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie odbędzie się w dniach 19, 20 i 22 września 2022 roku – 2 grupa w godzinach 9.00-15.40 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 4, sala B0.21.
 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 30 sierpnia – 12 września 2022

Dokumenty należy składać w formie papierowej

 
Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej lub kierowniczej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą złożyć dokumenty drogą mailową na adres: juwm.zintegrowane@us.edu.pl - skan lub zdjęcie podpisanych odręcznie dokumentów) komplet dokumentów (dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane). 
 
UWAGA! W załączniku nr 7b wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu oraz przyznaniem 0-1 pkt za tematykę formy wsparcia zbieżną z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy
Komplet dokumentów zawiera:
Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry administracyjnej
 
Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

 

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 12 osób. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 7 a lub b.
PROGRAM SZKOLENIA