Przejdź do treści

Nabór na szkolenie stacjonarne pt. „Copywriting – jak napisać dobry tekst popularnonaukowy?” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego

Dodane przez karol.mazur@us… - czw., 01/26/2023 - 11:53
Nabór dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznych

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAKRESU „Copywriting – jak napisać dobry tekst popularnonaukowy?” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uczelni w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z zakresu „Copywriting – jak napisać dobry tekst popularnonaukowy?” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uczelni

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26 stycznia – 7 lutego 2023

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów* wymienionych poniżej.

Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl, a następnie dostarczyć oryginały przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA!  W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą dziekana/dyrektora kierunku na udział w szkoleniu.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4b Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5b Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6b Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się 10 lutego od godz. 9:00-14:00 w sali 432a w budynku przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 20 osób.

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5b i 6b.

PROGRAM SZKOLENIA WERSJA PDF