Przejdź do treści

Nabór na szkolenie „Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi on-line – metodyka i planowanie, warsztat dobrych praktyk realizacji dla kadry akademickiej uczelni”. DODATKOWA REKRUTACJA

Dodane przez karol.mazur@us… - pt., 01/20/2023 - 15:00
Nabór dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznych

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAKRESU „Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi on-line – metodyka i planowanie, warsztat dobrych praktyk realizacji dla kadry akademickiej uczelni” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie stacjonarne z tematu „Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi on-line – metodyka i planowanie, warsztat dobrych praktyk realizacji” dla kadry akademickiej uczelni realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dla grupy szóstej w dniach: 30 stycznia (stacjonarnie - Katowice, 8.30 - 16.00), 13 lutego (online, 8.30 - 15.00), 27 lutego oraz 20 marca (online, 8.30 - 14.00), 1 kwietnia 2023 roku (stacjonarnie - Katowice, 8.30-11.50).

Dla grupy siódmej (ostatniej) w dniach: 31 stycznia (stacjonarnie - Katowice, 8.30 - 12.50), 14, 28 lutego oraz 21 marca (online, 8.30 - 14.00), 1 kwietnia 2023 roku (stacjonarnie - Katowice, 12.30 - 20.00).

Szkolenie obejmuje 31 godzin dydaktycznych, każdy z uczestników obowiązkowo weźmie udział dodatkowo w konsultacjach (1 godzina dydaktyczna) realizowanych wg indywidualnego harmonogramu w okresie trwania szkolenia dla danej grupy.

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 20 – 25 stycznia 2023

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej , który w wyznaczonym terminie  dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów wymienionych poniżej.   Pracownicy kampusów Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą dostarczyć dokumenty na adres mailowy juwm.zintegrowane@us.edu.pl   komplet dokumentów * - skan lub zdjęcie  (w tytule maila prosimy o wpisanie „Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi on-line – metodyka i planowanie, warsztat dobrych praktyk realizacji” oraz numer grupy). Oryginały dokumentów proszę o przesłanie pocztą wewnętrzną.
 UWAGA!  W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą dziekana/dyrektora kierunku na udział w szkoleniu.
Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4b Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5b Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6b Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry akademickiej

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 10 osób w każdej z grup.

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załączników 5b i 6b.

Harmonogramy dla grup: 
Harmonogram gr. 6
Harmonogram gr. 7

PROGRAM SZKOLENIA