Przejdź do treści

Szkolenie z zakresy Virtual Reality

Dodane przez karol.mazur@us… - sob., 07/01/2023 - 10:00
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Zamknięte szkolenie dla kadry dydaktyczno-badawczej i badawczej kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji z zakresu nowych technologii VR (poziom podstawowy). 

PROGRAM: 
1. Wprowadzenie do technologii VR (2 godziny) 
Omówienie podstawowych pojęć związanych z VR. 
Przegląd różnych zastosowań VR w edukacji. 
Omówienie różnic między technologią VR a AR (rozsz. rzeczywistość). 
Przedstawienie popularnych gogli VR. 

2. Wprowadzenie do Unity (3 godziny) 

Omówienie podstawowych pojęć i interfejsu Unity. 
Tworzenie nowego projektu VR w Unity. 
Importowanie zasobów do projektu. 
Tworzenie pierwszej sceny VR z podstawowym poruszaniem się. 

3. Tworzenie interakcji w Unity (3 godziny)

Dodawanie interaktywnych elementów do sceny VR. 
Implementacja prostych interakcji z wykorzystaniem kontrolerów VR. 
Tworzenie interakcji z obiektami w scenie, takimi jak przyciski czy drzwi. 

4. Praca ze scenami i animacjami w Unity (4 godziny) 

Tworzenie wielu scen i ich połączenie. 
Animowanie obiektów w scenach VR. 
Tworzenie płynnych przejść między scenami. 
Implementacja animacji w kontekście VR. 

5. Wprowadzenie do Unreal Engine (3 godziny) 

Omówienie podstawowych pojęć i interfejsu Unreal Engine. 
Tworzenie nowego projektu VR w Unreal Engine. 
Importowanie zasobów do projektu. 
Tworzenie pierwszej sceny VR z podstawowym poruszaniem się. 

6. Tworzenie interakcji w Unreal Engine (4 godziny) 

Dodawanie interaktywnych elementów do sceny VR. 
Implementacja prostych interakcji z wykorzystaniem kontrolerów VR. 
Tworzenie interakcji z obiektami w scenie, takimi jak przyciski czy drzwi. 

7. Praca ze scenami i animacjami w Unreal Engine (4 godziny) 

Tworzenie wielu scen i ich połączenie. 
Animowanie obiektów w scenach VR. 
Tworzenie płynnych przejść między scenami. 
Implementacja animacji w kontekście VR. 

8. Praktyczne zastosowanie VR w edukacji (3 godziny) 

Omówienie przykładów zastosowania VR w różnych dziedzinach nauczania. 
Działania grupowe: Tworzenie projektów VR dla różnych przedmiotów akademickich. 

9. Projektowanie i tworzenie własnego projektu VR (4 godziny) 

Tworzenie koncepcji własnego projektu VR związanej z nauczaniem akademickim. 
Praca nad implementacją projektu w Unity lub Unreal 

Ilość godzin: 30 
Uczestnicy: 5 
Termin: lipiec - wrzesień 2023