Przejdź do treści

Szkolenie z zakresu grafiki 3D

Dodane przez karol.mazur@us… - śr., 05/17/2023 - 10:00
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Zamknięte 2-poziomowy szkolenie z obsługi wybranych funkcjonalności programu Blender dla kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Celem niniejszego szkolenia jest poznanie oprogramowania na poziomie podstawowym oraz średnio-zaawansowanym w kontekście tworzenia i rozwijania gier, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień modelowania wysoko- i niskopoligonowego, topologii obiektów i ich re-topologii, sposobów teksturowania, renderowania oraz podstaw animacji. Szkolenie przewidziane dla osób bez doświadczenia w technologii 3D. 

Temat: Blender 
Program: 
1. Praca z interfejsem i organizacja pracy (3h), w tym: 
Omówienie interfejsu, działanie viewportów, nawigacja w przestrzeni 3D, konfiguracja Blendera, tworzenie przestrzeni roboczej użytkownika, outliner, warstwy, grupy, sceny, hierarchia obiektów. 
2. Praca z obiektami (4h), w tym: 
Selekcja, przesunięcie, obracanie, skalowanie, punkt odniesienia transformacji, wybieranie i zmiana pivota, funkcja snap. 
3. Modelowanie (4h), w tym: 
Tworzenie brył, selekcja wierzchołków, krawędzi, ścianek, edycja obiektów, modelowanie proporcjonalne, rzeźbienie, praca z krawędziami, praca z wierzchołkami, extrudowanie, funkcja „smooth”, modyfikatory, łączenie obiektów, tworzenie tekstu. 
4. Kamera i światło (3h), w tym: 
Praca z kamerami, dodawanie świateł, Point, Spot, Area, Sun Light, sposoby cieniowania (eevee, cycles). 
5. Materiały i tekstury (3h), w tym: 
Nakładanie i tworzenie materiałów (Physically Based Shading ), tworzenie odbić, przezroczystość i refrakcja, subsurface scattering, emissive, dodawanie i edycja tła sceny. Dodanie tekstury, użycie mapy Normal, Displacement, edytor „nodów”.   
6. UV (3h), w tym: 
Mapowanie w UV Edytorze, użycie różnych projekcji, mapowanie postaci.  
7. Podstawy animacji (5h), w tym: 
Podstawy pracy z timeline, animacja obiektów, podstawy Armature, inverse kinematic, animacja w Pose Mode, animacja tekstu. 
8. Rendering (5h), w tym: 
Renderowanie (ustawienia: eevee, cycles), renderowanie animacji, praca z kamerami, cel kamery, dodawanie rozmycia ruchu, tworzenie głębi. 

Liczba uczestników: 4 
Liczba godzin: 30 
Termin szkolenia: maj - czerwiec 2021