Przejdź do treści

Nabór kandydatów na zajęcia warsztatowe z zakresu programowania i projektowania aplikacji mobilnych wykorzystywanych w naukach o Ziemi dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Dodane przez artur.widawski… - wt., 11/14/2023 - 12:00
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników specjalistycznego szkolenia, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie programowania i projektowania aplikacji mobilnych wykorzystywanych w naukach o Ziemi działających w systemie Android, które potrafią odczytywać i wykorzystywać informacje z dostępnych sensorów w urządzeniu mobilnym. Studenci zdobędą także wiedzę na temat systemów operacyjnych w których projektowane są aplikacje mobilne oraz umiejętności pozyskiwania i zarządzania danymi w terenie za pomocą aplikacji mobilnych.

Uczestnikami zajęć warsztatowych mogą być studenci kierunków Geologia, Geologia stosowana, IZŚ, Geografia, Aquamatyka, Turystyka, Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych za wyjątkiem I roku studiów licencjackich.

Zajęcia odbędą się w dniach  1-2.12, 8-9.12, 15-16 grudnia 2023r.  na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Zgłoszenia na specjalistyczne szkolenie należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2023 do koordynatora projektu na adres: artur.widawski@us.edu.pl  
 

Komplet dokumentów zawiera:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pan Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.