Przejdź do treści

Nabór kandydatów na szkolenie AutoCAD - 2D i 3D dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Dodane przez artur.widawski… - czw., 09/07/2023 - 11:03
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Kurs AutoCAD - 2D i 3D 

realizowanego w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników zajęć warsztatowych z zakresu projektowanie w AutoCAD. Kurs został przygotowany z myślą o osobach pracujących na poziomie podstawowym z programem AutoCAD, ale również z osobami, które dopiero chcą poznać podstawowe możliwości programu. W ramach kursu będą poruszane aspekty rysowania i edycji figur, pracy z układami współrzędnych czy blokami, ale również zostaną przedstawione funkcjonalności w opcji 3D. W trakcie kursu uczestnicy nauczą się rysować bryły jak również wykorzystywać gotowe wzorce projektowe. 

Uczestnikami kursu mogą być studenci kierunków Geologia, Geologia stosowana, IZŚ, Geografia, Aquamatyka i Turystyka na Wydziale Nauk Przyrodniczych za wyjątkiem I roku studiów licencjackich. 

Zajęcia odbędą się w dniach 18, 19, 20 czerwca 2023r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, sala 506, V p 

Zgłoszenia na certyfikowane szkolenie należy przesyłać w terminie do 13 września do koordynatora projektu na adres: artur.widawski@us.edu.pl  
Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pan Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.