Przejdź do treści

Nabór kandydatów na kurs "Projektowanie w AutoCAD. Kurs podstawowy" dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Dodane przez artur.widawski… - pon., 06/05/2023 - 15:38
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Projektowanie w AutoCAD. Kurs podstawowy 

realizowanego w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników zajęć warsztatowych z zakresu projektowanie w AutoCAD. Kurs podstawowy. Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD oraz tych, którzy potrzebują uporządkować swoją wiedzę w tym zakresie. Podczas kursu realizowane będą zagadnienia związane z obsługą oprogramowania AutoCAD (wygląd interfejsu, paski narzędzi, menu programu, układy współrzędnych), a następnie bardziej zaawansowane funkcje, jak modyfikowanie obiektów, kreskowanie, wymiarowanie, tworzenie opisów do rysunków 2D oraz dokumentacji technicznej. 

Uczestnikami zajęć warsztatowych mogą być studenci kierunków Geologia, Geologia stosowana, IZŚ, Geografia, Aquamatyka i Turystyka na Wydziale Nauk Przyrodniczych za wyjątkiem I roku studiów licencjackich. 

Zajęcia odbędą się w dniach 09, 16 i 23 czerwca 2023r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, sala 506, V p 

Zgłoszenia na certyfikowane szkolenie należy przesyłać w terminie do 2 czerwca do koordynatora projektu na adres: artur.widawski@us.edu.pl  
Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pan Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.