Przejdź do treści

Szkolenie pn. „Grafika komputerowa dla humanistów” dla pracowników

Dodane przez agnieszka.neck… - śr., 07/26/2023 - 18:03
czytanie książki

Szkolenie w formule online pn. Grafika komputerowa dla humanistów” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego, którzy wykorzystają zdobyte podczas szkolenia umiejętności na zajęciach dydaktycznych takich, jak m.in.: Analiza i kreacja tekstu perswazyjnego, Podstawy projektowania graficznego, Infografika. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi możliwościami Photoshopa, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver.

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną co najmniej następujące metody dydaktyczne: wykład/webinarium, prezentacja z praktycznymi przykładami, case studies, dyskusja, wymiana doświadczeń między uczestnikami, materiały video.

 

W zakres usługi szkoleniowej wchodzi: 

 • przeprowadzenie szkolenia dla 1 grupy maksymalnie 10-cio osobowej w formule online w wymiarze 64 godzin realizowanych w modułach scharakteryzowanych poniżej;

 • zapewnienie rozwiązań technicznych dla realizacji szkolenia w formie zdalnej z udziałem trenera i uczestników (webinarium) w tym zapewnienie możliwości połączenia dla uczestników z poziomu przeglądarki internetowej (w oparciu o technologię webcast). Zastosowane rozwiązania technologiczne mają umożliwiać połączenie audio i video, prowadzenie czatu, pracę w podgrupach, udostępnianie ekranu/plików; przeprowadzenie ankiet i testów;

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych pomagających w wykorzystaniu uzyskanej wiedzy i doskonaleniu nabytych umiejętności;

 • wystawienie przez Wykonawcę zaświadczenia każdemu uczestnikowi po zakończeniu szkolenia.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia winien obejmować zagadnienia:

Dzień 1. 7h

Moduł I

Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop 

 1. Zapoznanie z interfejsem Adobe Photoshop

 2. Przestrzeń robocza (polecenia, palety)

 3. Skróty klawiszowe

 4. Parametry zdjęcia (obracanie,  kadrowanie, korekta histogramu, rozmywanie szumów, ppoprawa ostrości, korekta barwy)

 5. Fotomontaż (analiza projektu i narzędzia edycjiwarstwy, kanał Alfa

Dzień 2. 7h

Moduł II

 1. Retusz portretu

 2. Retusz sylwetki

 3. Elementy graficzne strony WWW

 4. Publikacja drukowana

Dzień 3. 7h

Moduł III 

Grafika wektorowa z Adobe Illustrator 

 • Interfejs aplikacji Adobe Illustrator

 • Tworzenie obiektów w Adobe Illustrator

 • Tworzenie dowolnych kształtów

 • Transformacja i edycja obiektów

 • Tworzenie i edycja kształtów przy pomocy krzywych Beziera

 • Praca z kolorami

 • Tekst w Adobe Illustrator

 • Atrybuty obiektów

 • Warstwy

 • Grafika bitmapowa w programie Adobe Illustrator

 • Drukowanie projektów graficznych

Dzień 4. 7h

Moduł IV 

 1. Skład poligraficzny z Adobe InDesign – wprowadzenie do interfejsu

 2. Czyszczenie tekstu i style akapitowe

 3. Spis treści i index

 4. Tryb księgi i sprawdzanie plików

 5. Grafika w książce

 6. Ebook

 7. Czwórka tytułowa

Dzień 5. 7h

Moduł V 

Grafika w Corel Draw

 1. Zapoznanie z interfejsem programu Corel Draw

 2. Szczegółowe omówienie obszaru roboczego

 3. Poznanie podstawowego narzędzia „wskaźnik"

 4. Podstawy rysunku wektorowego

 5. Praca z tekstem

 6. Praca z obiektami

 7. Rysowanie i modyfikacje obiektów

 8. Wykorzystanie Krzywych Beziera

 9. Rysowanie linii

 10. Praca z bitmapami

 11. Praca z Corel Photo - Paint

 12. Efekty i ich wykorzystanie

 13. Tworzenie projektów typograficznych

Dzień 6. 5h

Moduł VI 

Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash 

Tworzenie obiektów w Adobe Flash

Tworzenie gry za pomocą programu Adobe Flash – praktyczne wykorzystanie języka actionscript

 

Dzień 7. 5h

Moduł VII 

Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej 

 

Dzień 8. 7h

Moduł VIII 

Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver 

 • Tworzenie layoutu

 • Język HTML

 • Kaskadowe arkusze stylów CSS

 • Pozycjonowanie i sterowanie wyświetlaniem elementów na stronach WWW

 • Interfejs aplikacji Dreamweaver

 • Budowa strony w środowisku Dreamweaver

Dzień 9. 7h

Moduł IX

 • Dobre praktyki projektanta stron WWW

  • Projektowanie stron przyjaznych użytkownikom

  • Poprawność składni HTML i CSS

  • Budowanie szpalt z elementów blokowych

Dzień 10. 5h

Moduł X

 • Kompresja plików graficznych

 • Stosowanie ‘bezpiecznej kolorystyki’

 • Szanowanie praw autorskich