Przejdź do treści

Szkolenie dla pracowników pn. „Prawa autorskie i prawa pokrewne dla humanistów”

Dodane przez agnieszka.neck… - śr., 07/26/2023 - 18:02
czytanie książki

Trwa rekrutacja na szkolenie w formule stacjonarnej pn. Prawa autorskie i prawa pokrewne dla humanistów” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego, którzy wykorzystają zdobyte podczas szkolenia umiejętności na zajęciach dydaktycznych z takich przedmiotów, jak m.in.: Prawo dla wydawców, Źródła informacji w pracy redaktora i edytora, Dziennikarstwo w Internecie, Współczesne wydawnictwa, Prawo autorskie na rynku wydawniczym, Etyka i prawo autorskie, Publikacje elektroniczne, Nowoczesne wydawnictwo – organizacja, marketing, strategie wydawnicze, Elementy prawa autorskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką prawa własności intelektualnej. Szkolenie pozwoli zobaczyć m.in., jak chronić materiały lub akcje reklamowe, jak chronić i jakie są warunki korzystania z utworów rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, zrozumieć znaczenie takich pojęć, jak: royalty free, freeware, shareware, domena publiczna, plagiat, inspiracja, opracowanie, ponadto pozwoli poznać zasady odpowiedzialności za korzystanie z utworów bez licencji.

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną co najmniej następujące metody dydaktyczne: wykład/webinarium, prezentacja z praktycznymi przykładami, case studies, dyskusja, materiały video.

W zakres usługi szkoleniowej wchodzi: 

 • przeprowadzenie szkolenia dla 1 grupy maksymalnie 5-cio osobowej w formule online w wymiarze 21 godzin realizowanych w modułach scharakteryzowanych poniżej;

 • zapewnienie rozwiązań technicznych dla realizacji szkolenia w formie zdalnej z udziałem trenera i uczestników (webinarium) w tym zapewnienie możliwości połączenia dla uczestników z poziomu przeglądarki internetowej (w oparciu o technologię webcast). Zastosowane rozwiązania technologiczne mają umożliwiać połączenie audio i video, prowadzenie czatu, pracę w podgrupach, udostępnianie ekranu/plików; przeprowadzenie ankiet i testów;

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych pomagających w wykorzystaniu uzyskanej wiedzy i doskonaleniu nabytych umiejętności;

 • wystawienie przez Wykonawcę zaświadczenia każdemu uczestnikowi po zakończeniu szkolenia.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia winien obejmować zagadnienia:

Dzień 1. 7h

 1. Prawo autorskie w strukturze praw własności intelektualnej. Źródła prawa autorskiego (prawo krajowe a prawo międzynarodowe)

 2. Zakres regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 3. Przedmiot ochrony prawa autorskiego:

 4. Podstawowe zasady ochrony praw autorskich

 5. Podmioty korzystające z ochrony prawa autorskiego:

Dzień 2. 7h

 1. Treść prawa autorskiego:

 2. Ograniczenie treści autorskich praw majątkowych

 3. Korzystanie z prawa a przeniesienie majątkowych praw autorskich w aspekcie praktycznym – umowy związane z działaniami na prawach autorskich:

 4. Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu - ujęcie praktyczne.

Dzień 3. 7h

 1. Prawo do wizerunku i innych dóbr osobistych.

 2. Prawa pokrewne

 3. Ochrona prawa autorskiego, ochrona wizerunku:

 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego.

 5. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 6. Ochrona utworów oraz innych przedmiotów własności intelektualnej przedsiębiorcy „poza" ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.