Przejdź do treści

Szkolenie dla pracowników pn. „Dobra osobiste i ich ochrona”

Dodane przez agnieszka.neck… - śr., 07/26/2023 - 18:05
czytanie książki

Szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Humanistycznego poświęcone zostanie prawu autorskiemu oraz prawom mu pokrewnym. Uczestnicząca w szkoleniu kadra dydaktyczna wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności na zajęciach dydaktycznych z takich przedmiotów, jak m.in.: Źródła informacji w pracy redaktora i edytora, Dziennikarstwo w Internecie, Współczesne wydawnictwa, Nowoczesne wydawnictwo – organizacja, marketing, strategie wydawnicze, Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką prawa własności intelektualnej. 

Efekty kształcenia i korzyści dla uczestnika

Szkolenie dotyczy konstrukcji dóbr osobistych, najważniejszych dóbr prawnie chronionych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z dobrami, które najczęściej są zagrożone naruszeniami, takimi jak wizerunek czy prywatność, zwłaszcza z tymi, które mogą być naruszane w procesie kształcenia studentów i w pracy na uczelni. Uczestnicy dowiedzą się, kiedy muszą mieć zgodę na naruszenie cudzych dóbr, a także kiedy sami nie muszą jej wyrażać. 

Forma realizacji 

Szkolenie obejmuje 15h; przeprowadzone będzie w formule stacjonarnej w podziale na 3 spotkania. Odbędzie się każdorazowo w sali A 6.6. w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul.Uniwersyteckiej 4. 

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną co najmniej następujące metody dydaktyczne: wykład/webinarium, prezentacja z praktycznymi przykładami, case studies, dyskusja.

 

Program szkolenia

1. Dobra prawnie chronione

2. Dobra materialne/niematerialne; majątkowe/niemajątkowe

3. Definicja dóbr osobistych

4. Ochrona dóbr osobistych ( pojęcie naruszenia i bezprawności)

5. Okoliczności wyłączające bezprawność

6. Roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych

7. Krzywda/szkoda

8. Zadośćuczynienie/odszkodowanie

9. Prawo do wizerunku

10. Rozpoznawalność osoby

11.Maska artystyczna

12. Dobra osobiste osób prawnych

13. Right of publicity

14. Dobra osobiste bohaterów literackich

15. Inne dobra osobiste

Osoba prowadząca szkolenie

Profesor dr hab. Katarzyna Grzybczyk, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny, mediator sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds Domen Internetowych. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, prawem reklamy oraz prawem prywatnym międzynarodowym, autorka licznych publikacji z tego zakresu, w tym monografii:

- Dzieło reklamowe i jego twórca, Warszawa 1999

- Prawo reklamy, IV wydania

- Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 2010

- Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012

- Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction, Warszawa 2015

- Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Warszawa 2018 

- Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej, Warszawa 2020

- Skradziona kultura. Jak zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną, Warszawa 2021