Przejdź do treści

Rekrutacja na warsztaty pn. Redakcja językowa tekstu

Dodane przez agnieszka.neck… - pon., 02/06/2023 - 11:26
człowiek piszący na klawiaturze laptopa
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami opracowania tekstu pisanego w oparciu o reguły poprawności językowej i prawidła stylistyki oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego przygotowania tekstu w postaci, w jakiej kwalifikuje się on do przekazania wydawcy. We wprowadzeniu do kursu omówiona zostanie istota redakcji tekstu jako działania umożliwiającego uzyskanie jego najbardziej pożądanej postaci zarówno pod względem poprawnościowym, jak i artystycznym. Poruszone zostaną kwestie specyfiki relacji między autorem a redaktorem oraz zasad komunikacji mailowej jako głównego kanału ich kontaktu. Na podstawie własnych doświadczeń z różnego rodzaju tekstami studenci wypracują teoretyczny model tekstu zorientowanego na odbiorców, który stanowić będzie punkt odniesienia dla indywidualnych działań praktycznych prowadzonych w trakcie kursu. Uczestnikom zajęć zostanie zaprezentowany w ujęciu warsztatowym katalog często spotykanych błędów językowych oraz zestaw, nierzadko ignorowanych, zasad interpunkcyjnych. Analizie poddana będzie również strona stylistyczna tekstu (ze szczególnym uwzględnieniem stylu artystycznego). Ostatnia część zajęć zostanie poświęcona praktyce korekty i redakcji tekstu dokonywanych pod opieką prowadzącej na materiałach własnych studentów. Warsztaty poprowadzi dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny, prof. UŚ. Dokumenty rekrutacyjne należy składać u koordynatora wydziałowego dr hab. Agnieszki Nęckiej-Czapskiej, prof. UŚ do 31 marca 2023 r.