Przejdź do treści

Nabór na zajęcia z profesorem wizytującym w zakresie reżyserii filmu dokumentalnego - 05.2023

Dodane przez anna.huth@us.edu.pl - czw., 05/04/2023 - 09:16
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW

WYKŁADÓW PROWADZONYCH PRZEZ PROFESORA WIZYTUJĄCEGO W MAJU 2023

W ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników wykładów z wykładowcą z zagranicy w zakresie problematyki reżyserii filmu dokumentalnego (Reżyseria, Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia, I i II stopień, 1-5 rok) Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Cykl wykładów obejmuje 60 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w terminie 15.05. do 19.05. oraz 22.05. do 26.05.

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ OD 4 DO 15 MAJA 2023

 

Uczestnikiem wykładów może być student Reżyseria, Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia, I i II stopień, 1-5 rok Szkoły Filmowej, który w wyznaczonym terminie dostarczy komplet dokumentów.

 

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pani Anna Huth, e-mail: anna.huth@us.edu.pl.