Przejdź do treści

Nabór na szkolenie After Effects - 05.2023

Dodane przez anna.huth@us.edu.pl - czw., 05/04/2023 - 08:26
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW

SZKOLENIA AFTER EFFECTS W MAJU 2023

W ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników szkolenia Adobe Premiere Pro (Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Reżyseria, Realizacja Obrazu Filmowego i Telewizyjnego, Crerative Management in New Media) Szkoły Filmowej oraz innych Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ OD 4 DO 24 MAJA 2023

 

Uczestnikiem wykładów może być student Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Reżyseria, Realizacja Obrazu Filmowego i Telewizyjnego, Crerative Management in New Media Szkoły Filmowej oraz innych Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, który w wyznaczonym terminie dostarczy komplet dokumentów.

 

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pani Anna Huth, e-mail: anna.huth@us.edu.pl.