Przejdź do treści

Ponowny nabór na szkolenie w formule stacjonarnej pt. „Data Mining – kurs podstawowy” realizowane dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych które odbędzie się w dniach: 26 i 27 września 2022 r. w godz. 8.30-15.00

Dodane przez aleksandra.pot… - pon., 06/20/2022 - 14:25
nabór kadry dydaktycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z TEMATU „Data Mining – kurs podstawowy” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

 
Koordynator Projektu ogłasza ponowny nabór na szkolenie„Data Mining – kurs podstawowy” dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 20 czerwca – 6 lipca 2022

w formie papierowej

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej , który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.3 Rektoratu komplet dokumentów wymienionych poniżej  . UWAGA!  W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą dziekana/dyrektora kierunku na udział w szkoleniu na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

 

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie będzie odbywało się w sali komputerowej B-204, w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska WNP UŚ przy ul. Jagiellońskiej 28 w Katowicach. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 8 osób.

 

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 6 a lub b.
PROGRAM SZKOLENIA