Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu dostępności w zamówieniach publicznych dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego

Dodane przez karol.mazur@us… - czw., 01/12/2023 - 13:44
Ogłoszenie o naborze dla kadry administracyjnej i kierowniczej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ONLINE Z ZAKRESU dostępności w zamówieniach publicznych dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego  

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie online z zakresu dostępności w zamówieniach publicznych dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które odbędzie się w dniach: 30.01 w godz. 8:00-15:00
Szkolenie w całości realizowane jest w formule online

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 12 – 25 stycznia 2023

Dokumenty należy składać w formie papierowej

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry administracyjnej i kierowniczej, który w wyznaczonym terminie dostarczy do pokoju 2.9, ul. Bankowa 12 komplet dokumentów * (dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane). UWAGA!  W załączniku nr 7b wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego. Jeśli uzyskanie podpisu przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu oraz przyznaniem 0-1 pkt za tematykę formy wsparcia zbieżną z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy (adres email: juwm.zintegrowane@us.edu.pl).

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 2 b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

Załącznik nr 3 b  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 b  Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 b  Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 7 b  Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 20 osób w grupie.

*komplet dokumentów (załączniki 2,3,4,5,7) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5b i 7b.

PROGRAM SZKOLENIA