Przejdź do treści

Nabór na szkolenie z zakresu pilotażu dronów, które odbędzie się w lipcu 2022 (cztery grupy)

Dodane przez aleksandra.pot… - pon., 06/20/2022 - 14:05
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAKRESU pilotażu dronów dla studentów i studentek czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych, I oraz II stopnia

 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00
 

Koordynator Projektu ogłasza nabór na szkolenie z zakresu pilotażu dronów dla studentów i studentek UŚ czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych, I oraz II stopnia.

 
UWAGA! Na szkolenie zgłaszać się mogą jedynie osoby, które w dniu rozpoczęcia szkolenia będą mieć statut studenta czyli będą przed obroną pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej
 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 20 czerwca – 5 lipca 2022 do godziny 15.30

Proszę o dostarczenie wydrukowanych oraz odręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych potwierdzonych przez Dziekanat Państwa Wydziału do pokoju 2.3 w Rektoracie ul. Bankowa 12 Katowice (piętro 2).
 
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą składać dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) drogą mailową na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl. Również wymagane jest potwierdzenie danych z Dziekanatu.
Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

 
Szkolenie trwać będzie 4 dni:

2 dni online
1 dzień stacjonarnie na „Żylecie” w Sosnowcu (ul. Będzińska 60, Instytut Nauk o Ziemi). Pod koniec zajęć stacjonarnych odbędzie się Egzamin teoretyczny w formie elektronicznej. Konieczne jest posiadanie laptopa, telefonu lub tabletu.
4 godziny terenowych/praktycznych zajęć indywidualnych (Podczas wykładu online, przeprowadzony zostanie wywiad z kursantami, z ich orientacyjnymi dostępnościami czasowymi).
 

Termin realizacji szkolenia:

  • Grupa 1: 16.07 (online) i 17.07 (online) i 25.07.2022 (stacjonarnie) + indywidualne loty
  • Grupa 2: 18.07 (online) i 19.07 (online) i 25.07.2022 (stacjonarnie) + indywidualne loty
  • Grupa 3: 21.07 (online) i 22.07 (online) i 25.07.2022 (stacjonarnie) + indywidualne loty
  • Grupa 4: 23.07 (online) i 24.07 (online) i 25.07.2022 (stacjonarnie) + indywidualne loty

W dokumentach (zał. nr 5) proszę wskazać grupę, w której chcielibyście Państwo brać udział. Rekrutacja prowadzona jest osobno na każdą z grup.
 

Komplet dokumentów zawiera:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 Formularz danych osobowych
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 5 Karta wyboru formy wsparcia
BILANS KOMPETENCJI

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona.
 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 10 osób w grupie.

 

PROGRAM SZKOLENIA
LOKALIZACJA